Kosten

Kosten

U kunt bij FG Advocatuur rekenen op betaalbaar en deskundig juridisch advies en bijstand.

Het kantoor hanteert een standaard uurtarief vermeerderd met BTW en kantoorkosten. In bijzondere gevallen, afhankelijk van het rechtsbelang en in spoedeisende gevallen is het mogelijk om van het standaard uurtarief af te wijken. Voor nadere informatie daaromtrent kunt u contact zoeken met de advocaat.

FG Advocatuur is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en High Trust.

Het is daarom ook mogelijk dat uw zaak behandeld wordt op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand).  Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u wellicht in aanmerking komen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging, ook wel bekend als pro deo). In geval dat uw zaak op basis van toevoeging wordt behandeld, zal bij u een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld bedrag als eigen bijdrage in rekening worden gebracht. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten/vermogen. Een overzicht van de hoogte van de eigen bijdragen (geldend in 2020) ziet u hieronder in de tabellen.

In personen- en familierechtzaken wordt een afwijkend tabel voor de eigen bijdrage gehanteerd. Indien u een verwijsbrief/ diagnosedocumenten van het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) kunt overleggen, wordt op de eigen bijdrage een korting (€55,00 in 2020) toegepast.

Meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand kunt u lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

 

EIGEN BIJDRAGE

In het onderstaand tabel leest u hoe hoog de eigen bijdrage kan zijn afhankelijk van het inkomen en vermogen.
Alleenstaand

Normen 2020

 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage algemeen Eigen bijdrage personen- en familierecht fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
              t/m € 19.800 € 203 € 353             t/m € 27.500
  € 19.801 – € 20.500 € 373 € 427 € 27.501 – € 28.500
  € 20.501 – € 21.600 € 533 € 587 € 28.501 – € 29.800
  € 21.601 – € 23.500 € 694 € 747 € 29.801 – € 33.300
  € 23.501 – € 27.900 € 853 € 881 € 33.301– € 39.400
  Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400
  LICHTE ADVIES TOEVOEGING
Indien u  juridisch bijstand nodig heeft, bijvoorbeeld in de gevallen waarin een procedure bij de rechtbank niet noodzakelijk zal zijn, is het mogelijk dat uw zaak op basis van de gesubsidieerde rechtsbijstand behandeld wordt. Daartoe wordt een LAT-toevoeging (lichte advies toevoeging) verleend indien er wordt voldaan aan de daartoe geldende voorwaarden. Eén van de voorwaarden daartoe is dat de zaak geschikt is om binnen drie uur afgehandeld te worden. Voor personen- en familierechtzaken geldt bij LAT-toevoeging afwijkende eigen bijdragen.
Alleenstaand Eigen bijdrage algemeen Eigen bijdrage

Personen- en familierecht

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal inkomen in het peiljaar

Normen 2020

Fiscaal inkomen in het peiljaar
     t/m € 20.500   € 80 € 112   t/m    € 28.500
€ 20.501 – € 27.900   € 134 € 147 € 28.501 – € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging   Boven de € 39.400